Agnes Katrine Hagen 2008


Om utstillingen «Gullalder»

Jeg har stor glede av og lar meg inspirere av barns uttrykksformer. Dette blir transformert gjennom meg, som ikke lenger er et barn, men også en voksen med mine bestemte erfaringer, tanker og utdannelse.

Jeg søker dermed også bakover til en delvis glemt verden, min egen barndom eller ”gullalder”, som jeg kaller utstillingen. Denne verden opplever jeg nå som en kilde, hvor det renner ut ett vell av fornemmelser, gode og vonde. Kilden er tatt i bruk.

For meg er det å lage bilder en måte å søke helhet på, gjennom aktiviteten med bildene kan jeg forene motsetninger i meg selv og i verden rundt meg. I denne prosessen følger jeg en vei som stadig forandrer seg. Som framkomstmiddel eller motor bruker jeg min interesse for det naive, eller kanskje primitive, av den enkle grunn at det er det som beveger meg og gir meg kraft.