Anna Marit Staurset


Materialet i mine arbeider er hovedsakelig papir, og har mye stoffelighet med sin taktile overflate. Jeg har også kombinert papir med metall og tekstil. Nedbrytingsprosesser fasinerer meg, og jeg bruker disse aktivt slik de opptrer i naturen for å prege materialet i mitt uttrykk. Hver bit i mine collager og i papiret jeg bruker har sin egen historie. Materialet blir fratatt sin opprinnelige betydning og gjenoppstår i ny form. Mitt tema handler om tid, spor og avtrykk etter levd liv. Det kan handle om samtalen eller opplevelsen.