Annemor Kvam


Galleri Blakstad er et gammelt stabbur. Stabburet var en bygning som rommet store verdier.
Når jeg er her, i stabburet, er det som om jeg kan se for meg det som var lagret her. Jeg kjenner luktene fra varene og hører lydene fra arbeidet som ble utført. Jeg ser for meg gårdsarbeidere som bringer inn eller henter ut det de trengte for å holde gårdsdrifta i gang. Slakt, pølser, såkornet…
Gården er et sted for overlevelsesstrategier, det gjelder å sikre framtida i en evig syklus av nytt liv, næring, død, gjødsling, luking… en evig forandring.
Arbeidene mine er også i stadig forandring. Ved bruk av fotografier, tekst, projeksjon, maleri og objekter om hverandre ønsker jeg å skape rom for undring. Å stille spørsmål er en god måte å skape vekst på.

Utgangspunkt for utstillingen er stabburet, og to gamle ORDTAK som uttrykker forskjellige holdninger til livet, til hva det er å være.

”Som du sår, høster du” sier noe om de store mulighetene for utveksling av glede, kjærlighet, aksept, respekt, pengestrøm.. som ligger i oss alle.
Du kan velge å samle i lader, holde på det du har, og spre gjerrighet, intoleranse, uberettiget kritikk eller å forhånddømme noen eller noe, og da er vi over i det andre ordtaket som lyder:
”Det er itt’no som er så lett å spre som møkk!”