Hanne Sletten

Lyset i fargen Mine bilder oppstår når inntrykk trenger seg fram fra de ubevisste lag . Noe som ligger utenfor rekkevidde og som jeg kjemper for å dra fram i lyset. Utgangspunktet er som regel en sterk opplevelse. Det kan være indre eller ytre hendelser eller synsinntrykk – kombinert med en sterk følelse av farge. Jeg arbeider i grenselandet mellom det konstruerte og det spontane, mellom det figurative og det abstrakte . Gjennom en maleprosess hvor jeg hele tiden prøver å holde bildet levende, beveger bildet seg ofte mer og mer mot det abstrakte uttrykket. I samspillet mellom farger, form og tekstur prøver jeg å skape bevegelighet , lek og kraftfullhet, samtidig som jeg jobber med å få frem lyset og kraften i fargen . Jeg ønsker at mine bilder skal uttrykke energi og nærvær Jeg jobber for øyeblikket mest med akryl, men også med oljemaling og akvarell.