Ingela Adamson


Utgangspunkt for bildene er den religiøse dimensjon i vår tid .
Motivet er figurativt fortellende , malt med akryl i tynne lag på treplater , inspirert av helgen bilder og norske kirkeportaler .
Siktemålet er å speile fortiden og samtidig å gi uttrykket et preg av vår tid . Peke på den historiske sammenhengen – at vår vestlige samtid er intimt forbundet med vårt kristne kulturarv.