Ingrid Østenstad


Det blir både 2- og 3- dimensjonale arbeider som vises ved denne utstillingen.
Et gjentagende tema vil være bevegelse i flate og rom. Videre utforskning og
lek med visuelle virkemidler i ulike materialer.