Kari Anne Helleberg Bahri

«U are never fully dressed without a smile»


Klesobjektene i utstillingen viser mennesket med dets muligheter og begrensninger.

Hvert objekt forteller om en skjebne, ulike tilstander vi alle kan befinne oss i. Hvordan vi beveger oss gjennom livet bestemmes av bla. kroppslige, mentale og sosiale faktorer

Klærne med sitt historiske preg smyger seg inn i stedets histore og galleriets tunge trevegger – kan de høre til her ?