Kirsti Grotmol


Jeg liker å tenke på bildene mine som historier – som ikke lar seg fortelle med ord.
Det er derfor jeg har malt dem.

Bildene er introspektive, figurative og ekspressive.
De er min måte å gi uttrykk for verden slik jeg opplever den.

Det å male er en langsom prosess.
Minnene og drømmene blander seg med nåtiden.
Stadig nye lag legges på lerretet.

Bildene er før ordene. Titlene kommer senere.
Det kan ta lang tid å erkjenne hva jeg egentlig har malt.

Utstillingen består av malerier og en installasjon.