Pernille Rosfjord

 

Eyesight is insight.
Jeg ønsker å gi ting oppmerksomhet.
Skape ro.
Lage steder.
Sted, som tid gjort synlig.
Å være på stedet.
Å være i tingen.
Å se.
Å sanse.
Å la tankene vandre.

Jeg ønsker å skape et rom for stillhet, ro, ettertanke og nyskaping. Et meditativt rom, et sted hvor tankene kan vandre fritt, hvor vi kan få et åpent blikk. Jeg er opptatt av østens filosofi, som zen-kunst. Å leve seg inn i ting. Som om man var ett med tingen, og en kan finne ro og tidløshet.

Jeg ønsker å trekke folk ut av den vante hverdagen. Få oss til å tenke over ting og se på ting på flere måter, stanse noen av forutinntakelsene. Jeg vil minne oss på at de kjente og vanlige tingene også bør få oppmerksomhet, og kompleksiteten i det som gir seg ut for å være enkelt.

Jeg arbeider med synsvinkelens betydning, koblinger i rom. Jeg konsentrerer meg om kjente og hverdagslige objekter, som jeg tegner og omformer til skulpturer og bilder. En slags metamorfose skjer, og merkelige, og ubegripelige tegn og former oppstår. Synsvinkelen er viktig, små variasjoner kan gi store utslag. Jeg lager både malerier og skulpturer. Gjerne installasjoner. Hvor hele rommet spiller sammen.