Pernille Rosfjord 2009


Jeg arbeider med objekter og bilder hvor rom og flate, perspektiv og persepsjon blander seg, slik at en ny dimensjon oppstår.

Jeg arbeider med minimalistiske objekter og bilder. Disse spiller sammen i et rom. Som en installasjon. Det er viktig hvordan hele rommet i samspill virker. Jeg vil lage arbeider spesielt tilpasset og plassert i forhold til utstillingsrommet.

Jeg ser på ting fra spesielle vinkler, prøver å fange øyeblikk. Det kan være små dagligdagse ting som blir viktige og interessante. Det å plutselig se noe fra en spesiell vinkel som gjør at flate og rom kommer i en spesiell spenning, og veksler på å komme til uttrykk. Det øyeblikket når en ser ting for første gang. Hvor rar verden kan være. Hva er det egentlig en ser. Ting ser annerledes ut ved at en fremhever en spesiell synsvinkel.

Jeg er interessert i å se på ting gjennom barns synsvinkel. Jeg får inspirasjon av de til mine arbeider. Hvordan de lever seg inn i ting, og tid og rom står stille. De går i ett med tingen. Gleden de opplever ved forskjellige oppdagelser. Dette ønsker jeg å vise. Få tiden til å stå stille. Undre seg. Nyte. Hvor viktig det er.

Jeg jobber mye med puslespill, og byggeklosser. Deler som kan settes sammen til en hel form. Enkle systemer som gjentar seg og omformer seg. En kan pusle de inni hodet, og se sammenhenger mellom formene. Arbeidet lager nye dimensjoner i rommet.

Det er best å forstå hva jeg mener ved å se på arbeidene mine. De taler sitt eget språk. En må bruke tid på arbeidene, da gir de mening og kan nytes.