Riri Green


Jeg legger vekt på lek, å følge min nysjerrighet, la prosessen få stor plass når jeg arbeider med keramikk. Jeg liker å bevege meg mellom teknikker og veksler mellom to og tredimensjonale uttrykk. Det handler blant annet om undersøkelse av materialet, av lys, linjenes bevegelse og farge.

… Green er opptatt av kunstverket som prosess og kunsten som en måte å tenke på, erkjenne eller lære om verden. Enkelte av arbeidene har et abstrakt ekspresjonistisk uttrykk, men er i andre tilfeller en utforskning av materielle eller mediale egenskaper. Green har også interesse for ornamentet, for fysisk farge, tekstur og lys. Installasjonene er i større grad preget av linjer og bevegelse. Et eksempel er [”tempoary state”) der materialet møter tegningen som medium. Denne sjangeroverskridende praksisen kjennetegner Greens produksjon ved at hun arbeider i mellomrommene mellom grafikk og keramikk, keramikk og skulptur og keramikk og maleri….

- Marianne Berger Marjanovic ( Kunsthistoriker,UiO)