Ruth Roland 2009


Jeg drømmer med øynene vidåpne, jeg juger, overdriver og flytter fokus. I mine bilder får fuglene lov til å bli større enn mennesker. Jeg leker og gjør som jeg vil. Jeg er priviligert.

Kunsten taler et språk som går utover, forbi og bakenfor bildene og ordene. Et språk som kan lukke opp dører ut av hverdagens værelser og inn til hemmelige rom. Gjennom kunsten får vi muligheter til å se verden fra andre vinkler. Vi trenger ned i strukturer, metaforer og forvridninger av virkeligheten og kan få et annet blikk på livet vi lever.