Tore Wigen


Det er fint når et bilde kan åpne både for gjenkjenning og fabulering. Og jeg har faktisk dette i tankene når jeg gir bildene titler. De skal ikke gi noen instruks for hva slags betraktningsmåte som er den ”riktige”. En av ideene jeg lar meg styre av underveis er nettopp å greie å finne et balansepunkt mellom det figurative og det nonfigurative, for hvert enkelt bilde. Jeg opplever denne balansegangen som en svært spennende utfordring.

I praksis overlater jeg dette til prosessen. Jeg begynner ofte med noe jeg har sett, kanskje en trestamme eller en husprofil som jeg har festet til tegneblokka. Hva jeg starter med er ikke viktig, poenget er kun å komme i gang med noe som lar seg bearbeide innenfor en abstrakt komposisjon. Så får dette greie å gjøre seg gjeldende videre som best det kan. For jeg tenker ikke lenger på ”hva” det er jeg maler. Nå dreier alt seg om hvordan former og linjer, farger og valører, rom og overflate skal greie å finne sammen i en helhet i dette bildet. Det å male blir en måte å utforske disse elementene på, og leke med dem, fra bilde til bilde.

Bildene på denne utstillingen er malerier i akryl og olje på linlerret.

Tore stiller ut fra 2. august til 24. august 2008.